Turno vezovi (Ski touring bindings)

Vezovi (bindings) su verovatno najkomplikovaniji deo skijaške opreme u konstrukcijskom i mehaničkom smislu. Radi se o mehaničkom sklopu kojim su skije pouzdano i sigurno prikačene na skijaškim cipelama. Kompletan vez se sastoji od prednjeg i zadnjeg dela, koji mogu da se montiraju direktno na skiju ili na posebnu platformu koja se prethodno ugradi na skiju. Vezovi za ski-turing su malo komplikovaniji u odnosu na vezove za alpsko skijanje jer svojom konstrukcijom moraju da obezbede dva moda korišćenja:

  • walk mode – u kome skijaš može da pomera petu gore-dole, što mu omogućava da korača
  • ski mode – u kome je peta skijaša zaključana u vez i tada se skija koristi kao u alpskom skijanju.

Postoje različite vrste vezova, ali neka osnovna podela bi bila na frejm (frame) vezove i na vezove sa pinovima (tech). Naravno, postoji čitava paleta hibridnih vezova između ova dva konstrukcijska rešenja.

U bezbednosnom smislu funkcionisanje vezova mora biti besprekorno. To podrazumeva da vez bude zaključan (zakopčan) prilikom normalne upotrebe (čitaj: vožnje skija), ali da se pravovremeno otključa prilikom padova. Ukoliko se vez ne otvoti pravilno i na vreme, može doći do ozbiljnih povreda skijaša. Kompromis između ova dva oprečna zahteva se postiže konstrukcijskim rešenjima i pravilnim proračunima sila koje deluju na vezove tokom skijanja. Poenta je da se vez otvara onda kada skijaš, usled gubitka ravnoteže iz bIlo kog razloga, cipelom napravi pritisak u pravcu u kojem nije predviđeno da se noga kreće, najčešće ulevo ili udesno u odnosu na uzdužnu osu skije.

Vezovi sa pinovima (tech bindings) imaju dva metalna zupca (pina) na prstima i dva na peti, koji se užlebljuju u odgovarajuće žlebove na turno cipeli. Prilično su jednostavni za korišćenje, a glavna prednost im je to što su lagani, zbog čega su omiljeni kod skijaških planinara. Problem može nastati prilikom vožnje nizbrdo, kada su sile koje skijaš proizvodi na vezovima znatno veće. Lagana konstrukcija i pokretljivost delova veza može dovesti do toga da se on otključa i onda kada to ne bi trebalo da se dogodi, posebno prilikom skokova ili kada se vozi po različitim vrstama snega. Postoji način da se vez zaključa potpuno, ali u tom slučaju skijaš u slučaju pada rizikuje povređivanje. Važno je napomenuti da ako se odlučite za ovu vrstu vezova morate imati turno cipelu koja ima odgovarajuće žlebove (za pinove).

Frejm vezovi (frame bindings) su konstruisani tako da je kompletna skijaška cipela ukopčana u vez, koji može da se otkači od zadnjeg dela, što omogućava skijašu da podiže petu prilikom hodanja u „walk“ modu. Dakle, za razliku od pin (tech) vezova, cipela je sve vreme ukopčna u vez. Frejm vezovi imaju veću težinu od tehničkih što posebno dolazi do izražaja na dužim turama. Osim toga, pošto je vez montiran sa krutom šinom samo hodanje može biti nezgrapnije i napornije. Tranzicija između „walk“ i „ski“ moda je malo sporija nego sa tehničkim vezovima. Za spust, frejm vezovi su sigurniji u odnosu na pin vezove, jer se ponašaju identično alpskim vezovima i mogu da trpe veće sile. Takođe, kao i na alpskim vezovima, moguće je podesiti opterećenje pri kome se vez otključava u slučaju pada. Prednost frejm vezova je i u tome što su kompatibilni sa različitim vrstama skijaških cipela.

Hibridni vezovi (hybrid bindings) nastali su kao pokušaj spajanja najboljih performansi obe vrste vezova, sa ciljem da se dobije vez male težine, a veće pouzdanosti u „ski“ modu. Može se reći da su proizvođači uspeli u tome, što posebno raduje skijaše koji vole da agresivno skijaju na padinama u velikim planinama daleko od skijaških centara. Nažalost nisu sve skijaške cipele kompatibilne sa hibridnim vezovima što posebno treba imati u vidu prilikom uparivanja opreme. Pojedini proizvođači daju spisak skijaških cipela koje su kompatibilne sa njihovim vezovima.

U tabeli možete videti orijentacione uporedne karakteristike sve tri vrste veza:

KarakteristikeTechFrameHybrid
TežinaManjaVećaSrednja
TranzicijaBržaSporijaBrža
Downhill“ performanseManje siguran, lakše otvaranjeSiguranSiguran
Kompatibilnost sa ski-cipelamaSamo cipele sa žlebovima za pinoveBilo koje ski-cipeleVeći izbor nego za pin vezove, ali potrebno voditi računa pri uparivanju
AktivnostDuge ture, usponi, skijaško planinarenjeKraće ture, frirajdTure srednje dužine, frirajd
Vrsta snegaLagani pršićSve vrste snegaSve vrste snega
Strmina terenaVeća za uspon, blaga za skiManja za uspon, veća za skiVeća za uspon, veća za ski

Koje ćete vezove odabrati na kraju, zavisi od toga gde nameravate da skijate, da li više volite agresivno skijanje na strmim netaknutim padinama ili da planinarite na skijama, kao i od vašeg skijaškog umeća. Među poznatijim proizvođačima vezova za turno skijanje su Salomon, Marker, Fritschi, Dynafit, Armada, Black Diamond i drugi. U širokoj lepezi njihovih proizvoda sasvim sigurno ćete pronaći ono što vama odgovara.

Scroll to Top